Ada, Pafta ve Parsel Nedir

Pafta, Ada ve parsel   emlak sektöründe yahut gayrimenkul, arsa alırken sıklıkla duyduğumuz terimlerdendir. Bu yazımızda detaylı olarak değineceğiz

Ada ne demektir?

Ada ve parsel Öncelikle Adanın anlamı belirli yollarla çevrili olan ve imar planları içerisinde meydana gelen parsel üzerinde yer alan sokak, meydan, cadde, akarsu ya da demiryolu oluşumudur.

Adanın en basit haliyle ifade edilmesi gerektiğinde dört bir yanının doğal ya da yapay engellerle çevrilmiş olması gerekir. Sokak, cadde, demiryolu, akarsu gibi doğal engeller olabileceği gibi sonradan yapılan yapay engellerle çevrilmiş olan parseller topluluğunu verilen addır.

Kadastro adası denildiğinde ise kastedilen cadde, sokak, dere, göl, deniz, ark, yol ya da kanal gibi çevresi tamamen kamuya ait olan doğal ya da yapay sınırları bulunan yerlerdir. Bu yerlerin kadastro çalışma alanı ile sınırlı olması ya da devlet demir yolları arazisi ile çevrilmiş parseller olması gerekmektedir.

Parsel ne demektir?

Ada ve parsel terimleri içerisinde bir diğer önemli kavram da parseldir. İmar yasaları içerisinde anlamıyla yasaya göre ayrılmış ve sınırlandırılmış arazi parçasına verilen isimdir. Bir parsel için birden fazla kişi oranın sahibi olabilmektedir. Peki parsel sorgulama nasıl yapılır diyorsanız diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Parsel sahibi tek kişi olabilmektedir. Bunun yanı sıra birden fazla kişi de bir parsel içinde orasının sahibi olabilmektedir. Özel kişiler dışında parsel sahibi olabilecekler arasında kamu, özel kuruluşlar ya da vakıflar yer almaktadır. Parsel iki farklı grupta incelenmektedir.

İmar parseli; imar adaları içinde yer alan kadastro parseline verilen addır. Bu parsellerin imar planları ve imar mevzuatına uygun olacak şekilde düzenlenmiş hallerine verilen isim olarak adlandırılmaktadır.

Kadastro parseli; mülkiyeti tescilli olan parsellere verilen addır. Kadastro yapılır yapılmaz kadastro ada sınırları içerinde yer alması gerekir.

Pafta ne anlama gelmekte?

Emlak terimleri içerisinde ada ve parsel dışında sıklıkla karşılaşılan bir diğer kavram da paftadır. Ada ve parsel kavramlarına değindikten sonra pafta ne demek incelemek gerekir.

Pafta denildiğinde kastedilen belirli ölçekteki büyük haritalar içinde planı ya da modeli oluşturan parçaların her biridir.

Farklı şekilde ifade edilmesi gerektiğinde büyük haritaların meydana gelmesinde önemli rol oynayan plan veyahut modeli oluşturma sürecindeki parçalara verilen isimdir. Arazilerin küçültülerek harita üzerindeki yansımaları olarak da ifade edilebilir.

Dilimize Farsçadan gelmiş bir kelimedir. Harita mühendisleri tarafından çizilen birimlerdir. Onaylanma sürecinde görev alan birimler ise Valilikler, Çevre ve şehircilik il müdürlükleri, Karayolları il müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler, DSİ gibi önemli kuruluşlardır.

Paftada bulunması gereken önemli bilgiler yer almaktadır. Bunların olmaması halinde eksik çizim yapılmış olur. Kat adedinde, arsa alanına, kullanım amacından, proje denetimi yapan denetçi mimar ve mühendislerin bilgisine kadar önemli birkaç kriter yer almalıdır.

Net parsel nedir? Net parsel alanı nedir?

Net parselin ne olduğunu açıklamadan önce parsel, kadastro parseli, imar parseli gibi kavramları öğrenmek faydalı olacaktır.

  • İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçasına parsel denir.
  • Kadastro yapıldığı zaman oluşturulmuş, mülkiyeti tescilli parsellere ise kadastro parseli denir.
  • İmar adaları içindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekline imar parseli denir.

Parselin imar planı ile yol, yeşil alan gibi ayrılan kısımlarının terki yapıldıktan sonra kalan alana net parsel alanı denir.

TAKS, KAKS, çekme mesafesi gibi hesaplamalar net parsel alanı üzerinden yapılır.

TAKS, KAKS nedir ?

Örneğin; alanı 2 bin metrekare olan bir parselin imar planı kararı ile 1800 metrekaresi konut, 100 metrekaresi yol, 100 metrekaresi yeşil alan diyelim. Yola ve yeşil alana ayrılan toplam 200 metrekare var. Bu 200 metrekarelik alanın terk edilerek net parsel alanının 1800 metrekare olarak kalması gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi TAKS, KAKS gibi hesaplamalar da 1800 metrekare üzerinden yapılır.

Firmamızın merkezi Ankara da olup Türkiye geneli anahtar teslim bir şekilde prefabrik ev ve taahhüt hizmetleri vermekteyiz. Aklınıza takılan her türlü konu ile alakalı iletişim bölümünden bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

                                                                                                  MAK Mühendislik Prefabrik 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir